top of page
  • Foto van schrijverTinne Horemans

‘(Sub)commissies’, ‘delegaties’, en ‘plenaire’ stemmingen in het Europees Parlement

In de rubriek ‘Babbel in de Bubbel’ schrijft Tinne Horemans, eindredacteur van Brusselse Nieuwe, om de week over allerlei mistige woorden, ingewikkelde begrippen en curieuze fenomenen in de Brusselse bubbel.


Het Europees Parlement krijgt heel wat kritiek. Omkoopschandalen, ongebreidelde onkostenvergoedingen, het dure ‘verhuiscircus’ tussen Brussel en Straatsburg, en last but not least: het EP is onbekend; en ook dat maakt onbemind. Vergeleken met nationale politici spelen Nederlandse Europarlementariërs nauwelijks een rol in de Nederlandse media. Op Brusselse Nieuwe spelen ze een prominente rol. En een glansrol krijgen ze, met de Europese verkiezingen voor de deur, in onze wekelijkse verkiezingsrubriek ‘Europa gaat kiezen’.


Europa gaat kiezen


Fijn om deze maanden te worden bijgepraat, want aanstaande juni moeten we, na 5 jaar, opnieuw de leden van het Europees Parlement kiezen, net als ruim 400 miljoen andere EU-burgers. Het Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling. Nu en dan wordt ook het idee gelanceerd voor transnationale kieslijsten, zodat we onze stem niet alleen kunnen uitbrengen voor een Nederlandse, maar ook voor een Bulgaarse of Deense Europarlementariër. Maar dat idee vindt in ons land nog weinig weerklank.


De zetels in het Europees Parlement worden verdeeld volgens het bevolkingsaantal van elke lidstaat. Voor de Brexit (31 januari 2020) had Nederland 26 zetels, vandaag zijn dat er 29 (en na de verkiezingen worden dat er 31). Het Europees Parlement telt in totaal 705 zetels, inclusief de voorzitter, vandaag de Maltese Roberta Metsola.


Meer slagkracht


De opkomst voor de Europese verkiezingen daalt elke vijf jaar. Vreemd. Want de wetgevende rol van het Europees Parlement is sinds het Verdrag van Lissabon (2009) flink uitgebreid. Rechtstreeks verkozen Europarlementariërs beslissen nu mee, samen met ‘de Raad’ (lees ook deze Babbel), over het grootste deel van de Europese wetgeving. Wordt het Europees Parlement het niét eens met de Raad? Dan komt er geen nieuwe wet.


Lees deze Babbel verder op Brusselse Nieuwe

0 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page